ADRESS:
JTR Service
Forsdalavägen 8
342 32 Alvesta


KONTAKT:
Josef Ruzicka
Epost: josef@jtrservice.se
Mobil: 0705 - 90 03 85

Betongsågning och håltagning

Med över 30 års erfarenhet har JTR Service specialistkunskaper inom betongsågning, håltagning, betongbearbetning och om materialets möjligheter och svagheter.

JTR Service är verksamma över hela södra Sverige och utgår ifrån Alvesta, mitt i Småland.

Våra kunder är allt från lantbruk och byggföretag till fastighetsbolag, kommuner och landsting.

Vi är vana att anpassa oss efter den miljö vi arbetar i som kan vara såväl sjukhus, bostäder och simhallar som stallar och fabrikslokaler.

Vid ombyggnader och nybyggen behöver man ofta göra nya hål i balkar och väggar för att få ventilation, rördragning och elkablar på plats, och då rycker vi in och hjälper till med de verktyg som krävs och lämpar sig bäst för både miljö och uppdrag.


Betong är vår specialitet

Betong är ett material med unika egenskaper som kan gjutas och formas på en mängd olika sätt, men som sedan stelnar och får mycket hög hållfasthet och beständighet.

Betong består till stor del av bergmaterial som binds samman av cementpasta vilket ger ett material med mycket hög hållfasthet för tryck. För att öka betongens dragfasthet armeras betongen med material med högre dragfasthet än tryckfasthet.

När betong ska bearbetas i efterhand krävs därför både speciellt anpassade verktyg och kunskap om materialets egenskaper, styrkor och svagheter.

Förutom betong ombesörjer vi även håltagning i massivt trä och andra byggmaterial som kan vara svåra att rå på med vanliga verktyg.


Med egenutvecklade metoder

JTR Service började sin bana med betongsågning och rivning, men har under åren utvecklat allt finare metoder och specialiteter för olika typer av betongjobb.

Idag kan vi erbjuda allt från betongsågning och håltagning till kärnborrning med diamantborr.

En annan specialitet vi jobbar allt mer med på senare tid är utredningar och reparationer i olika simhallar där bassängerna behöver lagas.

Ofta beror kakelsläpp på att väggen bakom inte är helt tät och när klorerat vatten tränger igenom ytskikten kan stora skador uppstå på betongen bakom.


Exempel på tidigare arbeten


Det roligaste minnet?

Det är nog när vi skulle göra ett jobb på ett sjukhus i en operationssal och var därför tvungna att bära samma typ av rena kläder som sjukhusets personal bär, inklusive hårnät.

Vi såg ut som sjukvårdspersonal och när vi bar in våra verktyg såg patienterna förfärat på när vi gick in i operationssalen med stora rörtänger.

Och det blev inte bättre när vi lämnade operationssalen. Patienterna såg om möjligt ännu mer förfärade ut när vi bar ut byggresterna i svarta sopsäckar…
KONTAKT:
Josef Ruzicka
Epost: josef@jtrservice.se
Mobil: 0705 - 90 03 85


ADRESS:
JTR Service
Forsdalavägen 8
342 32 Alvesta